slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

En udslusningspension under kriminalforsorgen

Hjerte starter

Udslusningspension

Pension Avedøre er en af Kriminalforsorgens pensioner. Her kan klienter udstationeres til i den sidste del af afsoningen.

+ Læs mere...

Det giver dem mulighed for at genoptage forbindelse til familien, netværket, fritidsaktiviteter, arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner. Hvem husker ikke Egon Olsens mange løsladelser fra fængslet, hvor han går fremtiden i møde med to bæreposer og ikke ret meget andet.
Hvis Egon Olsen var blevet løsladt fra Pensionen Avedøre, havde han haft meget mere end de to bæreposer. Han ville forhåbentlig have indset, at kriminalitet ikke er vejen frem, ligesom han sikkert havde fået forbindelse til sine børn, var begyndt at arbejde på en cigarfabrik og måske endda havde meldt ind i en tennisklub. Hvem ved…

Lukket land?

For mange mennesker er Kriminalforsorgen lukket land. Det skal den selvfølgelig også være, for dem, der afsoner.

+ Læs mere...

Men for alle dem "udenfor" vil vi gerne være med til at give indblik i, hvad der sker her på vores pension.

Hjemmesidens målgruppe er derfor ikke blot Kriminalforsorgens ansatte og klienter men også dig, som blot gerne vil vide mere.

Du kan her læse om vore mange aktiviteter, undervisningsprogrammer og andre tilbud. Du kan få informationer om, hvad en udslusningspension er, hvem der kan bo her og på hvilke betingelser og vilkår. Vi håber således at medvirke til større kendskab og forståelse for vores lille "hjørne" af Kriminalforsorgen.

Fra bondegårde
til pension

I begyndelsen af 1900-tallet besluttede to tvillingebrødre at bygge hver sin bondegård langt ude på landet i landsbyen Avedøre.

+ Læs mere...

Det gjorde de så, og gårdene fik navnene Kastanienborg og Lysholmgård. Brødrene drev deres gårde frem til engang i 1930érne, da de solgte dem til det daværende Fængselsvæsen, som benyttede muligheden for at skabe arbejdspladser til de klienter.

Nogle boede på gårdene, andre blev kørt dertil hver morgen. Livet på de to gårde blev på mange måder ført videre af den nye ejer. klienter, hovedsageligt fra Vridsløse Statsfængsel, drev landbruget videre med dyrehold og agerbrug. På et tidspunkt fandt Danmarks største produktion af champignoner sted på Lysholmgård. Og det var klienter på de to pensioner, der skabte landsbyens gadekær.

I starten af 1980’erne kom mange flygtninge til Danmark, og Udlændingestyrelsen manglede pladser til de mange asylansøgere. Derfor blev Lysholmgård lejet ud til Røde Kors (Kastanienborg fortsatte som pension) og fungerede som sådan i mere end 10 år.

Da Kriminalforsorgen midt i 1990’erne indførte undervisning i det canadiske program CognitiveSkills (Det Kognitive Færdighedsprogram), besluttedes det at oprette en udslusningspension baseret på de tanker, der lå til grund for programmet.
Lejemålet med Udlændingestyrelsen blev opsagt, og Lysholmgård blev igen en udslusningspension for klienter – men nu for klienter fra hele landet. De to pensioner kørte parallelt uden det store samarbejde frem til august 2013, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen valgte at lægge dem sammen til én med navnet Pensionen Avedøre. De to pensioner blev herefter to afdelinger af den nye pension.

Aktiviteter

På hjemmesiden her kan du læse meget mere om, hvad de to afdelinger af Pension Avedøre kan tilbyde.

+ Læs mere...

Der er stadig forskel på de to tidligere pensioner, nu afdelinger. Men fælles for dem er, at de gør hvad de kan for at give deres klienter de bedste muligheder for at blive løsladt til en værdig tilværelse uden kriminalitet. Se mere om, hvad de to afdelinger tilbyder under deres menupunkter på denne hjemmeside.

Copyrights © Pensionen Avedøre 2013. All rights reserved.